Cennik

CENNIK RADAR OPUS 2.0

PAKIET RADAR OPUS

MINI
2019

SILVER
2019

GOLD
2019

DIAMOND
2019

MASTER
2019

CENA PAKIETU BRUTTO

429 Euro

679 Euro

1039 Euro

1299 Euro

1599 Euro

 

 

 

 

 

 

REPERTORIA

 

 

 

 

 

Core Synthesis

x        

Synthesis Treasure Edition

 

x

x

x x

Kent Reperory English

 

x

x

x x

BHATIA - Miniature Repertory of common cold (btv1) 

 

 

  x x

CHOUDHURY - Treatment of Cancer Repertory (cdh1) 

 

 

  x x

CLARKE - Clinical Repertory (c2) 

 

 

  x x

DRAKE - Repertory of warts and condolymata (dko1) 

 

 

  x x

MASTER - Hair loss repertory 

 

 

  x x

FOSTER - Toothache cure Repertory (ftr1)

 

 

  x x

JEFFERSON Repertory Haemorrhoids 

 

 

  x x

PULFORD - Repertory of Pneumonia 

 

 

  x x

SUDARSHAN - Non malarian fevers repertory (sds1) 

 

 

  x x

SUKUMARAN - Heart problems repertory (skn1) 

 

 

  x x

BOERICKE Repertory (bro1) 

 

 

 

x

x

BOGER - Boenninghausen Repertory (bg2) 

 

 

 

x

x

BOGER - General Analysis Repertory (bg11) 

 

 

 

x

x

BOGER - Synoptic Key Repertory (bg3) 

 

 

 

x

x

PHATAK - Concise Repertory (ptk1) 

 

 

 

x

x

ROBERTS - Sensation as If Repertory (rb2) 

 

 

 

x

x

WARD - Sensation as if Repertory (wd1-2) 

 

 

 

x

x
           

REPERTORIA - DOSTĘPNA FUNKCJONALNOŚĆ

 

 

 

 

 

Repertoryzacja czyli wyszukiwanie, wybieranie i analiza objawów z Repertorium x x x x x
Zapisywanie, otwieranie i wydruk repertoryzacji x x x x x
Informacje o leku dostępne za pomocą dwukrotnego kliknięcia na nazwę leku x x x x x
Wyszukiwanie informacji o leki w Repertorium, Bibliografii, Wikipedii, Google images) pod prawym klawiszem myszy    x x x x
Schowki danych (ilość) Eng.Symptom clipboards 1 3 6 12 13
Metody analizy objawów (minimum: sum of symptoms) 1 9 9 9 10
Sortowanie objawów wybranych do analizy w porządku homeopatycznym lub alfabetycznym a także wg rozmiaru rubryki lub intensywnosci    x x x x
Nadawanie objawom intensywności w skali o 0-10 oraz dodawanie objawom kwalifikacji: eliminative - exclusive   x x x x
Widoki Repertorium     x x x
Narzędzie edycyjne: import uzupełnień wprowadzonych do Synthesis od innych użytkowników RadarOpus (import logfiles)   x x x x
Narzędzie edycyjne: dodawanie istniejących w tekstach źródłowych leków to objawów /rubryk) w Synthesis Rep     x x x
Narzędzie edycyjne: export uzupełnień dokonanych w Synthesis  poprzez wysyłkę tzw  logfile to innego/innych użytkowników RadarOpus.     x x x
Narzędzie edycyjne: dokonywanie uzupełnień w  Repertorum z odwołaniem do źródła informacji.        x x

 

 

 

 

 

 

KEYNOTES

 

 

 

 

 

RADAR - Keynotes (Eng)

x        

RADAR - Keynotes v4 (Eng)

 

x

x

x x

ALLEN - Keynotes (Eng)

    x x x

Personal Keynotes

      x x

 

 

 

 

 

 

TABELE

 

 

 

 

 

BENTLEY, Homeopathic Facial Analysis 

 

x

x

x x

CREVELD, Three Trees 

 

x

x

x x

EVANS, Marine Invertebrates (Family Illustration) 

 

x

x

x x

GRAY, Provings 

 

x

x

x x

HATHERLY, Guide to Lactation (Family Illustration) 

 

x

x

x x

MASTER, Lacs in Homeopathy (Family Illustration) 

 

x

x

x x

MORRISON, Carbons (Family Illustration) 

 

x

x

x x

PLOUVIER-SUIJS, Actinides 

 

x

x

x x

SHORE, Homeopathic Remedies from the Avian Realm 

 

x

x

x x

TAYLOR, Kingdoms 

 

x

x

x x

VERMEULEN, Fungi groups 

 

x

x

x x

VERVARCKE, Vital Approach 

 

x

x

x x

 

 

 

 

 

 

FAMILIES

 

 

 

 

 

BENTLEY - Miasmes, Dominance and the 7 color groups

 

    x x

BÖNNINGHAUSEN - Concordances

 

    x x

BOYD - Families

 

    x x

DORCSI - Families

 

    x x

PATERSON, DEGROOTE - Bowel Nosodes Families

 

    x x

ROSENTHAL - Five Elements

 

    x x

ROSENTHAL - State of matter

 

    x x

SCHROYENS - Nosodes Families

 

    x x

SCHROYENS - Related Remedies

 

    x x

STÖTELER - Hahnemann disease classification families

 

    x x

TESTE - Families

 

    x x

TAYLOR - Kingdoms Families 

 

    x x

TAYLOR, JULIAN, KENT, CLARKE - Miasms Families Eng 

 

 

 

x x

TAYLOR - Periodic Table (Classical)

 

 

 

x x

TAYLOR - Periodic Table (element theory) 

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

 

CONCEPTS

 

 

 

 

 

SCHROYENS - Acute Diseases Concepts

 

 

  x x

FONSECA - Concepts Semiologic Guide 

 

 

  x x

MATEU - Concepts First Aid Manual 

 

 

  x x

RADAR - Concepts 

 

 

  x x

SERVAIS - Concepts 

 

 

  x x

REP - Add Rubrics into your own personal concepts 

 

 

  x x

DRAGOS - Concepts 

 

 

  x x

PETRUCCI - Concepts Children 

 

 

 

x x

LARA - Concepts Latent Psora 

 

 

 

x x
           

FUNKCJONALNOŚĆ FAMILIES, CONCEPTS, REFERENCES, TABELE, MAPS

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie i studiowanie objawów w Bibliografii x x x x x
Możliwość przeglądania ilustacji w Bibliografii   x x x x
Darmowe, nowe źródła informacji w kolejnych wersjach RadarOpus   x x x x
Możliwość dodania pojedynczego dokumentu po posiadanego pakietu.   x x x x
Darmowe Mapy (Schematy)   x x x x
Concepts połączone linkiem do objawów w Repertorum (w zalezności od typu zakupionego pakietu)   x x x x
Możliwość pracy z ponad 5.500 Rodzin   x x x x
Ograniczanie analizy do konkretnej grupy leków lub podświtlanie w analizie leków z wybranej Rodziny    x x x x
Możliwość użycia w analizie objawów z Materia Medica     x x x

 

 

 

 

 

 

WERSJA BAZY PACJENTÓW WINCHIP

 

 

 

 

 

WINCHIP MINI

x

 

 

 

 

WINCHIP SILVER

 

x

 

 

 

WINCHIP GOLD

 

 

x

   

WINCHIP DIAMOND

 

 

 

x x
           

FUNKCJONALNOŚĆ BAZY PACJENTÓW WINCHIP

 

 

 

 

 

Tworzenie, edycja, zapisywanie danych pacjenta z uwzględnieniem danych osobowych, treści konsultacji oraznzapamietaniem analizy x x x x x
Rozróżnienie typu pacjent : "Human and veterinary"  x x x x x
Możliwość gromadzenia danych szczegółowych np.. Informacje o szczepieniach lub grupa krwi.    x x x x
Możliwosć dołączania plików multimedialnch do profilu danych pacjenta.   1 1 bez limitu bez limitu
Podgląd informacji dotyczących poprzednich konsultacji, zaordynowanych leków i ich potencji      x x x
Możliwość nawiązania kontaktu z pacjentem poprzez dokonanie wywołania telefonicznego, Skype lub email z użyciem daych z profilu pacjenta ( możliwy email grupowy)     x x x
Tworzenie i drukowanie faktur i rachunków. Opcja posiada tryb ukrywania danych osobowych do celów prezentacji np. na kongresach.       x x
Ilość TAGów /znacznków/ w tekście konsultacji     3 bez limitu bez limitu
Wyszukiwanie i wyświetlanie objawów ze znacznikiem TAG w bieżącej oraz poprzednich konsultacjach, użycie intensywności objawu i wyszukiwanie wg tego parametru, wyświetlanie /widok/ wyłącznie objawów istotnych (intensywność) oraz opatrzonych znacznikami TAG       x x
Dołączanie kopii badań laboratoryjnych, terminarzy szczepień, itd.      x x x
Podsumowanie konsultacji z szybkim podglądem wybranych objawów z Repertorium.        x x
Dodawanie zdjęć, plików dźwiękowych, video, PDF, Word, i dowolnych innych plików do każdego objawu       x x
Ocena reakcji na lek: ogólna, subiektywna, wg skali patologii Glasgow, wg typu reagowania itp. x x x x x
Kody ICD-10 dla patologii (klasyfikacja) x x x x x
Możliwość wydruku ordynacji   x x x x
Dodawanie nowych pozycji do list wyboru, tworzenie nowych list wyboru oraz nadawanie wartości domyslnych listom wyboru.     x x x

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA - REFERENCES
(kliknij na liczbę, aby pobrać listę książek)

 

 

 

 

 

Ilość książek w języku angielskim (references)

21

217

375

713

982

 

 

 

 

 

 

FUNKCJE WYSZUKIWANIA

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie jednoczesne po słowach, lekach i rodzinach we wszsytkich Repertoriach oraz całej bibliogragii x x x x x
Wyszukiwanie danych administracyjnych pacjenta  x x x x x
Możliwość wyodrębnienia i porównania do 10 leków jednocześnie.   x x x x
Ograniczenie funkcji wyszukiwania do wybrabego rozdziału zdefiniowanego przez użytkownika np.: delusions and dreams   x x x x
Wyszukowanie po takich kategoriach jak: konsultacje, patologie, ordynacje    x x x x
Możliwość otwarcia kilku okien wyszukiwania jednocześnie (dla szybkiego porówania wyników wyszukiwania)     x x x
Funkcja wyszukiwania we wzystkich danych pacjenta     x x x
Zapisywanie i przywoływanie parametrów wyszukiwania (queries) oraz export wyników wyszukiwania do Excela (jako CSV file).      x x x
Tworzenie wykresów graficznych wyników wyszukiwania.     x x x
Funkcja wyszukiwania w bieżącym oraz wszystkich tekstach konsultacji       x x
Analiza częstotliwości występowania wyników wyszukiwania w funcji zadanych parametrów wyszukiwania        x x

 

 

 

 

 

 

BAZA CLIFICOL

 

 

 

 

 

Przesyłanie przypadków do bazy Clificol x x x x x
Wyszukiwanie przpadków w Clificol po nazwach leków oraz patologiach   x x x x
Wyszukowanie przypadków w Clificol po dowolnym kryterium     x x x
Sciąganie przypadków w postaci plików pdf     x x x
Funkcja dla wykładowców homeopatii: sciąganie przypadków z Clificol z mozliwością ukrycia leku       x x
Współudział w zarzadzaniu projektem Clifical np. decydowanie którzy użytkownicy nie powinni mieć dostępu do Projektu       x x
           

OGÓLNE MOŻLIWOŚCI

 

 

 

 

 

Kontekstowy Help (w różnych językach) zintegrowane video-clipy

x

x

x

x

x

Silnik" LiveUpdate"   - z nowymi implementacjami ulepszeń procesu pobierania aktualizacji

x

x

x

x

x

Archiwizacja i odtwarzanie wszsytkich danych personalnych

x

x

x

x

x

Kontekstowe menu oraz ikony dostępu do baz danych: Repertoriów, Bibliografii oraz bazy danych pacjentów. 

x

x

x

x

x

Dane do pobrania w LiveUpdate zawierające nowe dokumenty lub poprawki (w zalezności od zakupionego pakietu) 

 

x

x

x

x

Ikony spisu treści dla ułatwienia dostępu do rodzin oraz informacji o lekach

 

x

x

x

x

Mozliowośc robieni ascreenshotów  w celu exportu  informacji np. drogą emailową

 

x

x

x

x

Widok poprzednio uzytego objaw poprzez uzycie przecisku back, forward lub ikony historii

 

x

x

x

x

Zoom in or out

 

x

x

x

x

Wbudowana dostosowana przeglądarka internetowa

 

x

x

x

x

Tworzenie, categoryzowanie i przeszukowanie zakładek (np. w tekście konsultacji)

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Basic Support Plan

x

x

x

x

x

 

Promedicum

ul. Romanowska 55e 91-174 Łódź
Os. Zielony Romanów, pasaż, lok.8.
www.promedicum.pl

tel. (+48) 693 901 184
fax (+48 42) 613 37 51

Pracujemy:
pn-pt w godzinach 9.00 - 17.00
Mapa dojazdu »