Zasady licencjonowania

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Archibel

A) Licencja użytkowania produktów firmy Archibel jest spersonalizowana

B) Licencja powiązana jest z konkretnym komputerem.

C) RadarOpus może zostać zainstalowany tylko na jednym komputerze, o ile nie zakupiono licencji sieciowej lub dodatkowej. Jeśli użytkownik będzie zamierzał wymienić komputer, jest zobowiązany skontaktować się ze swoim dealerem, w celu adaptacji licencji RadarOpus za odpowiednią opłatą.

D) Odstąpienie licencji innej osobie bez Umowy Przeniesienia Licencji jest działaniem nielegalnym

E) Przeniesienie licencji

 1. Przeniesienie licencji na innego użytkownika związane jest z podpisaniem Umowy Przeniesienia Licencji (dodatkowy załącznik) oraz wniesieniem opłaty określonej w punkcie E.4.
 2. Każdy użytkownik oprogramowania RadarOpus zakupionego ‘z drugiej ręki’ zwracając się o wsparcie techniczne, dokonuje rejestracji na liście wspieranych użytkowników zanim jakiekolwiek wsparcie zostanie mu udzielone. Nawet jeśli poprzedni użytkownik posiadał program wsparcia, nowy użytkownik otrzyma pomoc dopiero po osobistym zarejestrowaniu się na liście.
 3. Kiedy nowy użytkownik będzie chciał dokonać aktualizacji/rozszerzenia swojego programu RadarOpus zakupionego od innego użytkownika, będzie poproszony o uiszczenie standardowych opłat. Nowy użytkownik nie będzie uprawniony do zniżek, które przysługiwały poprzedniemu użytkownikowi (o ile takie posiadał).
 4. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, firma Archibel wyraża zgodę na przeniesienie licencji na nowego użytkownika, za opłatą licencyjną w kwocie 180€ płatne w oparciu o Umowę Przeniesienia Licencji
 5. Opłata za przeniesienie ma zastosowanie do każdej licencji będącej przedmiotem Umowy Przeniesienia (dotyczy użytkowników posiadających więcej niż jedną licencję)
 6. Kolejność postępowania w przypadku Przeniesienia Licencji jest następująca:
 • Dystrybutor przesyła firmie Archibel Umowę Przeniesienia Licencji, podpisaną przez obu użytkowników, zawierającą wszystkie wymagane szczegóły
 • Docelowy (nowy) użytkownik dokonuje opłaty za przeniesienie licencji bezpośrednio na konto firmy Archibel (karta kredytowa bądź PayPal)
 • Archibel dokonuje przeniesienia licencji po otrzymaniu kwoty określonej w punkcie E.4

F) Wymiana Klucza 

 1. Klucz objęty jest gwarancją na okres 1 roku (12 miesięcy) dotyczącą wyłącznie problemów technicznych.
 2. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego wymiana klucza związana jest w wniesieniem opłaty na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora. Koszty wymiany obejmujące koszty wysyłki w wysokości 15 Euro oraz uwzględniające obowiązujący na terenie RP podatek VAT w wysokości 23% kształtują się następująco:
 • pierwszy klucz: 230EURO
 • drugi klucz: 500EURO
 • trzeci klucz: 700EURO
 • czwarty klucz: 840EURO
 • piąty klucz: 1.040EURO

G) Zagubienie Klucza.

 1. Jeśli klient zagubi klucz, firma Archibel zablokuje Klucz Wibu.
 2. Zakup zamiennika wg cen podanych w punkcie F.2.
 3. Podane ceny mogą zostać przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia dokonywanej transakcji, lub pozostać w EURO. W przypadku transakcji walutowej, zgodnie z obowiązującym regulacjami , faktura musi być wystawiona w Euro, zaś obowiązującą formą zapłaty jest przelew bankowy walutowy.

Poznaj szczegóły RadarOpus:

Promedicum

ul. Romanowska 55e 91-174 Łódź
Os. Zielony Romanów, pasaż, lok.8.
www.promedicum.pl

tel. (+48) 693 901 184
fax (+48 42) 613 37 51

Pracujemy:
pn-pt w godzinach 9.00 - 17.00
Mapa dojazdu »